تلفن تماس با موسسه دکتر مجتبی کرمی  ۸۸۹۶۹۰۹۰ (۸ خط)  

تشانی : کارگز شمالی ـ بالاتر از فاطمی ـ پلاک ۱۶۲۷ ـ ساختمان آزمایشگاه بهار ـ طبقه ۲ ـ واحد ۶ موسسه فرهنگی انتشاراتی طرلان

آدرس سایت : WWW.REZIDENTI.COM

پست الکترونیکی : karamimojtaba@yahoo.com

+ نوشته شده توسط در جمعه سیزدهم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 8:17 |